Інформацію оновлено станом на 01.09.2021

Переглянути ЧЕРГУ до Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу "Посмішка Пізнайки" №12 Енергодарської міської ради можна ТУТ, перейшовши за посиланням

Зареєструвати дитину до закладу освіти можна за посиланням

Правила прийому дітей до дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу "Посмішка Пізнайки" №12 відповідно статуту днз (розділ 2. пункт 2.4-2.10)

1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі електронної реєстрації, заяви батьків або осіб, які їх замінюють та висновку психолого-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру. У заяві батьків або осіб, які їх замінюють, обумовлюється час та періодичність перебування дітей у групах, інші умови.
Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:
 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичну довідку сімейного лікаря про стан здоров’я дитини (форма №026/о);
 • медичну довідку сімейного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження, ідентифікаційний код дитини.
2. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
3. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів.)
4. Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі данного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

5. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.
6. У дошкільному закладі організовано чотириразове харчування.
7. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів та СМСЧ м. Енергодар і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.
8. Батьки зобов'язані:
 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • забезпечувати умови до здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якої формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважити гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку (до 20 числа кожного місяця);
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • забороняється носіння дітьми прикрас, ювелірних виробів та інших речей, які можуть встановлювати загрозу здоров’ю та безпеці дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • приводити дітей в дошкільний заклад добре вимитими, одягненими в чистий одяг, підстриженими, з обрізаними нігтями;
 • батьки не повинні входити до групових кімнат без потреб та у верхньому одязі і взутті;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.
9. Батьки мають право:
 • вибирати дошкільний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 • звертатись до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятись від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

З ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ РОЗПОЧАТО ЕЛЕКТРОННУ РЕЄСТРАЦІЮ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА, ЯКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БАТЬКАМИ АБО ОСОБАМИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, ЧИ МІСЬКИМ РЕЄСТРАТОРОМ (ЗА ЗВЕРНЕННЯМ БАТЬКІВ), ЯКИЙ ЗАПОВНЮЄ ЗАЯВКУ В ПРИСУТНОСТІ ЗАЯВНИКА ЗА ВСТАНОВЛЕНОЮ ФОРМОЮ НА САЙТІ"ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ В ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ"

Адміністратор електронної реєстрації дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади м. Енергодар:

Олейнікова Оксана Василівна, завідувач сектора дошкільної освіти управління освіти Енергодарської міської ради.

Адреса:71503, м. Енергодар, пр-т Будівельників, 21, каб 28.

Згідно графіку прийома відвідувачів.

Телефон для довідок: (06139) 6-06-76

Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади м. Енергодар заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):

ПРО ДИТИНУПРО БАТЬКІВ
1. Прізвище, ім'я, по батькові
2. Дата народження.
3. Дошкільний навчальний заклад, який обрали батьки, або особи, які їх замінюють.
4. Бажаний рік для зарахування дитини до ДНЗ.
5. Адреса проживання.
6. Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі.
7. Інформація про наявність встановлених пільг.
1. Прізвище, ім'я, по батькові батьків, або осіб, які їх замінюють.
2. Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
3. Контактні данні (телефон, електронна адреса)

Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо).Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до міського реєстратора, у прийомні дні з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви сканкопії зазначених документів.Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється міським реєстратором.

Заявник має можливість обрати лише один дошкільний навчальний заклад для реєстрації своєї дитини.

Документи, які необхідні для отримання направлення у міського реєстратора:

У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 20 календарних днів подати міському реєстратору:

 • медичну довідку форми № 026/о з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
 • свідоцтво про народження дитини.

Документи, які необхідні для зарахування дитини:

У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 20 календарних днів подати завідувачу дошкільного навчального закладу:

 • направлення у даний дошкільний навчальний заклад, виданого міським реєстратором;
 • документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами).
Кiлькiсть переглядiв: 547